Thursday, October 23, 2014

!! గమనం !!

నిగనిగలాడిన
నిన్నటి నిజాలు
నేడు నల్లని అబద్దాలు

నియమాలై
నడిపించిన నమ్మకాలు
నేడు నిలువనీడలేని అనాధలు

చవులూరించిన
తియ్యని అనుభూతులు
నేడు చెదరని చేదు జ్ఞాపకాలు

కాలం చేసే కనికట్టులో

పరుగులెత్తిన ప్రవాహాలు
నేడు నిశ్చల పయోధి తరంగాలు

ఎర్రెర్రగా మండిన ఎండలు
నేడు మసిపూసుకున్న రాత్రులు

కనికరంలేని ఆ కాలం చేసే కనికట్టులో

కలలు కుమరించి రాసుకున్న కావ్యాలు
నేడు అర్థాన్ని వెదుక్కుంటున్న పదసమూహాలు

ఆశల అలలతో పోటెత్తిన సముద్రాలు
నేడు దిక్కుతోచక బిక్కుబిక్కుమంటున్న మేఘావళులు

కాలమొకటే కానీ,
గట్టున కూచుని ప్రవాహాన్ని గమనించడమూ
అందులోపడి మునిగిపోవడమూ
ఒకటి కాదు!

No comments: