Sunday, December 11, 2016

!! నా ఉగాది !!

నిద్రలేస్తూనే చురచురమంటూ
పన్లోకొస్తున్న సూర్యుడు
రాత్రి తనలోకి ఒంపిన తడిని
అయిష్టంగా రాల్చేసుకుంటున్న గాలి
ఒంపుల రాదారీ
వంకల చిర్నవ్వూ
లేచివుళ్ల చీరలో మెరుస్తూ పల్లె
ఒంటిమిట్ట
మిట్టకింద మలుపులో దోస్త్‌గాడి ఇల్లు
రాతిగోడల్లోపల నిలువెత్తు వెన్నముద్దలు తిరుగాడే ఇల్లు
ఇంకా,
మొదటిసారి మట్టివాసన వేస్తున్న కాఫీ.
ఇదీ నా ఉగాది.

No comments: