Friday, October 23, 2015

!! వాయుసంలీనం !!

వేగం తెలీకుండా
వెదురులోంచి ఒక చల్లనిగాలి వీస్తోంది

చిక్కుబడిన ముడుల్లోంచి
ఒక్కోదారప్పోగును వేరుచేస్తున్నట్టు
చిక్కబడిన చీకటిలోంచి
వెలుగురేఖలను వెలికితీస్తున్నట్టు

ఒకానొక ప్రాచీన లిపికి
కొత్తభాష్యం చెబుతున్నట్టు
రాలుతున్న ఒక్కో పూరేకునూ
రేపటిజన్మకు పదిల పరుస్తున్నట్టూ

వేదన తెలీకుండా
వెదురులోంచి ఒక మెత్తనిగాలి వీస్తోంది

No comments: