Thursday, November 27, 2014

!! అస్తిత్వపు ప్రశ్న !!


తోడు తెచ్చుకున్న తొడుగుల్ని వదలి
అదృశ్య తీరాలవైపు పరుగులు మాని
నిరంతరంగా ప్రకృతి గీస్తున్న ఈ వర్ణచిత్రంలో
మనిషి మనిషిగా ఆవిష్కృతమయ్యేదెపుడు?

నీలిసంద్రపు అలలపై
తేలుతున్న మేఘాల్లానో
గగనసీమల అంచుల్నుంచి
జారుతున్న జలపాతాల్లానో

తీరని తెలిమంచులో
తళుకుమనే లోయల్లానో
అఖాతాల అడుగునుంచీ
పైకెదిగే.. పైకేఎదిగే చెట్లలానో

నిరంతరంగా ప్రకృతి గీస్తున్న ఈ సుందర వర్ణచిత్రంలో
మనిషి మనిషిగా ఆవిష్కృతమయ్యేదెపుడు?


!! నవీన్ కుమార్ !! 28/11/2014

No comments: