Thursday, September 11, 2014

!! వేచి ఉండండి !!

సముద్రాలు పాతవే
కొత్త తీరాలు నిర్మిస్తున్నాను

చీకట్లు పాతవే
కొత్త వెలుగులు పూయిస్తున్నాను

శోకతప్త గ్రీష్మాలూ పాతవే
కొత్త వసంతాలు సృష్టిస్తున్నాను

వేచి ఉండండి!
మీదాకా వస్తాను
మీకూ కొన్ని రంగులు పూస్తాను..

No comments: