Friday, June 20, 2014

నే రాసిందే

పల్లవి:

రేవెన్నెల నాకన్నుల పూసిన కలువ
మెలికల కొలువా మరి మెరుపుల నెలవా
నువేనా ఆ చెలువ వన్నెల కలవా నువేనా ఆ చెలువ

చరణం:

కలహంస నడకల
కలకంఠి పలుకుల
రాగాల హాసాల రాజీవ నేత్రాల
చిత్తరువును చిత్తరువుగ చెక్కిన వెన్నెల రేయి
చిత్తరువును చిత్తరువుగ చెక్కిన వెన్నెల రేయి
గువ్వగ చేరిన వలపు గుండెను తాకిన పిలుపు
నువేనా ఆ తలపు ఊహల గెలుపు నువేనా ఆ తలపు

చరణం:

మదిలో రాగమై మౌనవీణ నాదమై
సరిగమ సారమై స్వరమై వినిపించి శ్రుతులే సవరించి
ఎదసడి తాళమై ఎదలోతున గానమై
ఎదసడి తాళమై ఎదలోతున గానమై
పాటగ మారిన పిలుపు పువ్వుగ విరిసిన వలపు
నువేనా ఆ మెరుపు తీయని సలుపు నువేనా ఆ మెరుపు

No comments: